Кривичниот Законик на дневен ред во Собранието

На дневен ред на седницата на Комисијата за европски прашања е Предлог-законот за меѓународно приватно право во второ читање.

Во Собранието за денеска се најавени седници на повеќе комисии. За политички систем и односи меѓу заедниците – за европски прашања – за финансирање и буџет – за образование – наука и спорт – за култура. Закажани се и седници на Законодавно правната комисија како и работен состанок на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите со локалните комисии.

Предвидени се две седници на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на кои треба да се расправа за Предлог законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик во прво читање како и Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2020 – 2024 година како и предлог законите за изменување и дополнување на Изборниот законик и на Законот за јавнообвинителска служба сите во второ читање на предлог на пратеници.

На дневен ред на седницата на Комисијата за европски прашања е Предлог законот за меѓународно приватно право во второ читање а на Комисијата за образование – наука и спорт Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Универзитет за информатички науки и технологии “Свети Апостол Павлe” во второ читање.

Две седници ќе одржат и Комисијата за финансирање и буџет која треба да расправа за предлог законите за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица и на јавни претпријатија по скратена постапка во второ читање како и Комисијата за култура која закажа надзорна расправа на тема “Културните политики и начинот на донесување на Годишната програма на Министерството за култура за проекти од национален интерес со посебен осврт на реализацијата на Програмата за 2018 година”.

You must be logged in to post a comment Login

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР