Седници на пет собраниски комисии

Во Собранието денес седници ќе одржат пет комисии кои треба да разгледаат дел од предлог законите што вчера беа ставени на 131-вата пленарна седница.

На дневен ред на Комисијата за европски прашања се Предлог измените на Законот за трговски друштва во прво читање како и Предлог законот за заштита на личните податоци и Предлог законот за управување со движењето на предметите во судовите двата во скратена постапка.

Комисијата за економски прашања ќе расправа за Предлог измените на Законот за минерални суровини – измените на Законот за Државен пазарен инспекторат како и измените на Законот за техничка инспекција и на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба.

Членовите на Комисијата за надворешна политика ќе ги разгледаат Предлог законот за ратификација на Амадманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашпуваат озонската обвивика и Предлог законот за ратификација на Минамата Конвенција за жива.

Законодавно правната комисија ќе ги разгледа предлог законските решенија кои се на дневен ред на претходните комисии.

Комисијата за култура организира надзорна расправа за културните политики и начинот на донесување на Годишната програма на Министерството за култура за проекти од национален интерес со посебен осврт на реализацијата на Програмата за 2018 година.

You must be logged in to post a comment Login

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР