За учество во предизвикот потребна е регистрација на следниот линк.

Проектот е имплементиран од Центарот за социјални иновации Блинк 42 – 21 заедно со европски партнери во девет држави преку поддршка на програмата на МЕДИА- Креативна Европа и Европската филмска индустрија.